دبیرستان پسرانه دوره اول علامه حلی 2
 

15 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(5 نظر )

2 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 4
(1 نظر )

26 آذر 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

25 آذر 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 آذر 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

12 آبان 1398

کار سوق پدر و پسر

کارسوق پدر و پسر(یک روز با پدرم)
در تاریخ جمعه 98/08/10 از ساعت 8 صبح در مدرسه برگزار شد.
 
مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

19 مهر 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 مهر 1398

اطلاعیه

اطلاعیه ناهار

مولف: صادق غلامی
0  نظر
رتبه خبر: 
(2 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2