3 خرداد 1399

مولف: مشاور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

2 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

2 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

2 دی 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 4/5
(2 نظر )

7 آذر 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

12 آبان 1398

کار سوق پدر و پسر

کارسوق پدر و پسر(یک روز با پدرم)
در تاریخ جمعه 98/08/10 از ساعت 8 صبح در مدرسه برگزار شد.
 
مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

19 مهر 1398

مولف: موسی پور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 مهر 1398

اطلاعیه

اطلاعیه ناهار

مولف: صادق غلامی
0  نظر
رتبه خبر: 
(2 نظر )

2 مهر 1398

گزارش روز اول مهر ماه

آغاز مدارس در سال تحصیلی جدید
 
 
 

مولف: صادق غلامی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

24 شهریور 1398

مولف: صادق غلامی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2