لطفا نام کاربریتان را وارد کنید.
لطفا رمز عبورتان را وارد کنید.
در صورتی که در سال‌های قبل دانش‌آموز یا کارمند این مدرسه بوده‌اید و نام کاربری و رمز عبور خود را نمی‌دانید، برای دریافت نام کاربری و رمز عبور خود اینجا کلیک کنید.
لطفا نامتان را وارد کیند.
لطفا نام خانوادگیتان را وارد کنید.
لطفا کد ملی 10 رقمیتان را وارد کنید.
لطفا تاریخ تولدتان را به صورت کامل وارد کنید.
مثال: 1400/01/01
لطفا شماره موبایل خودتان را بدون صفر وارد کنید.
به عنوان مثال، 9123456287
لطفا نسبت خودتان با مدرسه را به صورت خلاصه وارد کنید.
به عنوان مثال، دانش‌آموز دوره پنج، کمک مشاوره دوره یازده، معلم شیمی سال تحصیلی 1392-1393، معاون مالی سال 1378 یا ...
صفحه اصلی تقویم اجرایی
تقویم اجرایی